Fungi future - een symbiose van machine en natuur

Grondstofbesparing en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden van de toekomst, ook in de bouwsector. Met zijn masterscriptie aan de universiteit van Innsbruck heeft Jan Contala onder leiding van professor Marjan Colletti (REX|LAB) nieuwe wegen ingeslagen.

Fungi future is een onderzoekswerk op het gebied van kringloop gerobotiseerd 3D printen met biomaterialen in de architectuur. Het werk werd ondersteund door het bedrijf Extrudr met hun biogebaseerd materiaal. In dit werk vormen het mycelium en het biomateriaal PLA NX1 een dynamische symbiose met elkaar. PLA NX1 is een biocompatibel materiaal dat is afgeleid van hernieuwbare bronnen.

De voordelen van het materiaal werden benut om een optimale groei omgeving voor het mycelium te creëren. De eerste prototypes werden gemaakt met een standaard desktop 3D-printer en later uitgevoerd met een industriële robotarm. Deze 3D-geprinte bekleding van Extrudr PLA NX1 korrels dicteert de groei en verspreiding van mycelium op het oppervlak van de biologische ornamenten. Intrinsieke beluchting en drainagekanalen zorgen voor een betere groei van het mycelium. De experimentele studies laten een dynamisch bouwmateriaal zien dat biologische en duurzame architectuur mogelijk maakt door gericht gebruik en digitale fabricage.

Fungi future – bij de productie van monofilamenten

In Europa wordt bij de champignonteelt elke week 60.000 ton champignonafval geproduceerd. Het EU-project Funguschain heeft betrekking op de waardering en het gebruik van dit afval. Door hoogwaardige biomoleculen te extraheren, kunnen veelzijdige producten worden vervaardigd. Er werd onderzoek verricht naar het gebruik van schimmelafval voor de levensmiddelen-, cosmetica- en kunststofindustrie. De deelnemers aan het project zijn erin geslaagd verschillende soorten bioplastics te produceren uit schimmelafval. Composteerbare vuilniszakken, boodschappentassen en folies voor de landbouwsector werden ontwikkeld en geproduceerd. Dankzij een speciaal extract van de biomassa van schimmelafval, dat kan worden gebruikt als koolstofbron voor het fermentatieproces, is het mogelijk biopolymeren te produceren. Extrudr voert onderzoek uit met de bioplastic gemaakt van schimmelafval voor de productie van monofilamenten.

Bron: www.funguschain.eu